title

We act for a better way

Vi er alle sammen klar til at gøre vores del, når det gælder problemer med klimaforandringer og miljøbeskyttelse. Vores individuelle handlinger bidrager til den samlede indsats.

SOMFY OG UDFORDRINGER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING

image-col-1
Boliger er en af de største CO2-udledere på verdensplan.
image-col-2
Boligers andel af udledningen af drivhusgasser i Europa.

Somfy har været en af boligsektorens førende aktører i mere end 50 år.

Vi træffer foranstaltninger, så vi kan reducere vores CO2-påvirkning i det daglige og samtidig hjælpe vores kunder og partnere med at reducere deres.

VORES INDSATS FOR AT REDUCERE VORES MILJØPÅVIRKNING

SOMFY UDVIKLER PRODUKTER, DER HAR ET MILJØVENLIGT DESIGN OG EN REDUCERET MILJØPÅVIRKNING GENNEM HELE DERES LIVSCYKLUS.

MILJØVENLIGT DESIGN KORT FORTALT

MILJØVENLIGT DESIGN KORT FORTALT

Miljøvenligt design er en overordnet proces, som påvirker alle stadier af et produkts livscyklus.

Formålet?

At reducere produktets miljøpåvirkning – fra udvinding af råmaterialer og produktion til fragt, brug og destruktion. Det er en frivillig tilgang til gavn for slutbrugerne og vores planet.
SOMFY-PRODUKTER MED MILJØVENLIGT DESIGN KAN IDENTIFICERES VIA ACT FOR GREEN®-LOGOET, SOM GARANTERER:

SOMFY-PRODUKTER MED MILJØVENLIGT DESIGN KAN IDENTIFICERES VIA ACT FOR GREEN®-LOGOET, SOM GARANTERER:

SÅDAN FUNGERER DET

Minimal miljøpåvirkning fra produktet, som måles og kontrolleres af en uafhængig instans.

Overholdelse af miljø- og sundhedsbestemmelser, hvad angår de anvendte råmaterialer og stoffer (verificeres af en uafhængig instans).

Emballage fri for polystyren og PVC, som erstattes af genbrugsfibre.

Lavt strømforbrug i dvaletilstand (gælder især motorer) og forlænget batteritid.

Nem afmontering ved genbrug og reparation, når dette er nødvendigt.
EN DEKLARERET OG VERIFICERET CO2-PÅVIRKNING

EN DEKLARERET OG VERIFICERET CO2-PÅVIRKNING

Alle ACT FOR GREEN®-produkter er underlagt miljømæssig deklarering i form af et PEP ecopassport®. Det er et internationalt referenceprogram til miljømæssig deklarering af elektriske og elektroniske produkter samt produkter, der anvendes til opvarmning og afkøling.

Produktets miljømæssige specifikationer verificeres af en uafhængig instans, der er akkrediteret af PEP ecopassport®, f.eks. Bureau Veritas, inden de gøres tilgængelige og offentliggøres på organisationens website: PEP ecopassport.

DET ER IKKE ET VALG MELLEM MILJØ OG KOMFORT!

HVORFOR SKAL DER NØDVENDIGVIS VÆRE EN ULEMPE VED AT INVESTERE I MILJØET?

HVORFOR SKAL DER NØDVENDIGVIS VÆRE EN ULEMPE VED AT INVESTERE I MILJØET?

Hos Somfy kæmper vi for at beskytte miljøet og sikre vores kunders komfort, uden at de behøver at ændre deres vaner. 93 % af vores CO-udledning kommer fra vores produkter og brugen deraf.

Det er den virkelighed, vi er nødt til at forholde os til.

Derfor har vi siden 2015 haft fokus på at udvikle produkter med et miljøvenligt design, og målet er at ændre hele livscyklussen for vores løsninger, uden at det går ud over kundeoplevelsen.

Resultatet er en win-win-løsning for planeten og slutbrugeren!
VORES MÅL INDEN 2030?

AT 100 % AF VORES SOLGTE PRODUKTER SKAL HAVE ET MILJØVENLIGT DESIGN

SOMFY INTRODUCERER LØSNINGER, DER FORBEDRER ENERGIEFFEKTIVITETEN I BOLIGER OG BYGNINGER OG PÅ DEN MÅDE REDUCERER UDLEDNINGEN AF CO2.

VORES LØSNINGER ER MED TIL AT MINDSKE UDLEDNINGEN AF DRIVHUSGASSER FRA BYGNINGER
Vi udvikler løsninger til optimering af bygningers energimæssige ydeevne. Det er et vigtigt indsatsområde, da byggesektoren er en af de største CO2-udledere.

Med intelligent solafskærmning og styring af rulleskodder kan vi mindske behovet for opvarmning om vinteren og brugen af aircondition om sommeren. For at bekræfte, at vi gør det rigtige, er vi gået sammen med Carbone 4* om at udvikle en model, der kan beregne, hvor stor en udledning man undgår ved at bruge vores motoriseringsløsninger og automatisering af rulleskodder.

*Carbone 4 er et konsulentfirma med speciale i strategier til at reducere CO2-udledning samt tilpasning til klimaforandringer.

HOS SOMFY ER VORES TILGANG TIL MILJØET LANGT FRA EN FORBIGÅENDE TREND.

DET ER EN MÅDE AT TÆNKE PÅ, DER HAR VÆRET VORES DRIVKRAFT SIDEN 2015, OG SOM PRÆGER ALLE DE INVOLVEREDE TEAMS.
Designere, indkøbere, ingeniører, projektledere ... de er alle engagerede og involverede i denne fælles tilgang, som er både motiverende og krævende. En tilgang, der kræver nytænkning af Somfys produkters anvendelsesmåder, processer, produktion og livscyklus.Det er ikke altid en nem proces, men sammen tager vi udfordringen op hver dag og gør vores ypperste for at skabe mere bæredygtig udvikling. Vores teams bevæger sig hele tiden fremad med stort drive og gåpåmod. Disse egenskaber gør os i stand til at tage de mest krævende udfordringer op – akkurat ligesom de dygtige mennesker, der inspirerer os.

Præcis som Martin Fourcade (5 x olympisk mester i skiskydning) bevæger vores teams sig fremad, skridt for skridt, og mister aldrig deres mål af syne.