Information om SOMFY

www.somfy.dk drives af SOMFY NORDIC AB, org. nr. 556131-3510, Arenagatan 16, 215 33 Malmö, Sverige.  Somfys momsregistreringsnummer (VAT) er 556131-3510.

 

Salg og sprog

Salget via Hjemmesiden er kun rettet mod personer, som er bosat i Sverige, Danmark, Finland og Norge ("Salgslandene"). Somfy accepterer ikke bestillinger, som afgives af personer bosat i andre lande end Salgslandene.

Informationen, som vises på Hjemmesiden, er udelukkende på dansk, ligesom al anden kommunikation med dig med henblik på Somfys salg.

 

Ophavsret

1. Beskyttelse af ophavsret

a. Al information på Hjemmesiden (inklusive billeder, tegninger, etc.) er beskyttet af ophavsretten. Alle rettigheder som kan henføres til Hjemmesiden tilfalder og tilhører SOMFY SAS.

b. Hjemmesiden er udarbejdet gennem et samarbejde mellem SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Frankrig, DIGITAS France, 131 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly sur Seine, Frankrig og Cross Systems-Groupe Micropole Univers, 45 B, route de Acacias, 1227 Carouge Geneva, Schweiz.

2. Vilkår for anvendelse af Hjemmesiden

a. Al information på Hjemmesiden som ikke indgår i en såkaldt downloadningsfil ("download file") må ikke, helt eller delvist, publiceres eller gengives på nogen måde.

b. Informationen i downloadningsfiler kan udskrives eller downloades til interne, informative eller ikke-kommercielle formål. Informationen må ikke overdrages, spredes eller vises til tredjepart.
Alle kopier af information fra Hjemmesiden skal indeholde information om Somfys ophavsret og ejendomsret, og Somfys stilling som forfatter skal altid tilkendegives.
Du har ikke beføjelse til at ændre informationen, som Somfy har udgivet, hverken i trykt eller digital form. Du må desuden ikke anvende nogen illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafisk materiale uden medfølgende tekst.
Somfy forbeholder sig ret til at tilbagekalde en godkendelse når som helst, gennem personlig kontakt eller gennem information på Hjemmesiden. Al anvendelse skal da omgående afbrydes.

 

Varemærker

1. Somfys varemærker:

a. Nedenfor angives nogle eksempler på varemærker, som ejes af Somfy:

SOMFY, Somfy logo, Home Motion by Somfy, Somfy for Bioclimatic Façades, Animeo, Oximo, Ilmo, Sunea, Orea, Altus, Centralis, Chronis, Eolis, Sunis, Keasy, Powered by Somfy, Radio Technology Somfy, Telis, Impresario, Composio, Situo, Soliris, Sunis,Orienta, VarioSys, Easy Sun,Glydea, Glystro, Protexiom, Keytis, Elixo, Dexxo, Keygo, Passeo, Smoove, Altea, Axorn, Axroll, Isolation Dynamique, Sonesse, Quiess, Modulis...

Nogle af ovenstående varemærker må ikke anvendes i Danmark. Somfy er ikke ansvarlig for rettighedskrænkelse hos tredjemand i anledning af ovenstående fortegnelse.

b. Anvendelsen af Somfys varemærker er forbudt, såfremt Somfy ikke skriftligt har godkendt det.

2. Tredjeparts varemærker

a. Andre varemærker som citeres på hjemmesiden er varemærker, som tilhører de respektive ejere.

b. Somfy gør ingen krav på disse varemærker, som ikke ejes af Somfy. Manglen af henvisning til indehavere af disse varemærker på Hjemmesiden skal ikke tolkes, som om Somfy gør krav på nogen rettigheder til varemærket.

 

Hypertekstlinks

1. Links fra Somfy: Somfy viser hypertekstlinks til flere andre hjemmesider for Din bekvemmelighed. Somfy er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider, da Somfy hverken repræsenterer eller kontrollerer hjemmesiderne.

2. Somfys skriftlige samtykke kræves for at få et link på Somfys hjemmeside. Selv om en sådan tilladelse er givet, så forbeholder Somfy sig ret til omgående at kunne kræve et link fjernet, såfremt det antages, at Somfys interesser krænkes.

 

Andre immaterielle rettigheder

Samtlige produkter, processer eller teknikløsninger som beskrives på denne hjemmeside kan være genstande for andre immaterielle rettigheder tilhørende Somfy eller tredjepart.

Der bevilliges ingen ret til at anvende de immaterielle rettigheder gennem disse vilkår

 

Målrettet salg

Hjemmesiden er kun rettet mod privatpersoner, som er bosat i Danmark.

Alment ansvar angående information på Hjemmesiden

1. Somfy gør sit allerbedste for at give Dig så korrekt, fuldstændig og aktuel information som muligt. Somfy giver dog ingen garanti med hensyn til informationen på Hjemmesiden.

2. Somfy forbeholder sig ret til at foretage opdateringer eller ændringer af al information på Hjemmesiden uden forudgående varsel. Bemærk at de viste produkter kan ændres eller fjernes når som helst.

3. Somfy kan ikke garantere, at informationen på Hjemmesiden stemmer overens med de lokale love i hvert land. Du kommer ind på Hjemmesiden på eget initiativ og er ansvarlig for, at Du følger alle love, som vedrører offentlig orden i Dit land.

4. Adgang til og anvendelse af Hjemmesiden og dens indhold sker på eget ansvar. Det er frem for alt Dit ansvar at beskytte Dig mod virus eller andre destruktive eller ødelæggende emner.

5. Adgang til Hjemmesiden er tilladt på tilfældig basis. Somfy forbeholder sig ret til uden varsel at trække tjenesten, som Somfy giver på Hjemmesiden, tilbage eller ændre tjenesten.